ارزش افزوده و معاملات فصلی

ارزش افزوده و معاملات فصلیارزش افزوده و معاملات فصلی

کلیه اشخاصی که مشمول اجرای قانون مالیات ارزش افزوده می‌شوند مکلفند پس از تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. علاوه بر آن، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی که خرید و فروش انجام می‌دهند، باید صورت معاملات فصلی خرید و فروش را حداکثر تا یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

بسیاری از مدیران کسب و کارهایی که در زمره پرداخت‌کنندگان مالیات قرار دارند و می‌بایست در مدت زمان‌های مشخص نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. متاسفانه در بسیاری از مواقع به دلیل نبود و یا کمبود اطلاعات خود در زمینه امور مالیاتی و انجام درست و به موقع تکالیف مالیاتی خود اشتباهات بعضا جبران ناپذیری را مرتکب می‌شوند که در انتها موجب می‌شود تا بخش زیادی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

اما اگر به فرآیند دادرسی مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف خود آشنا و مطلع بودیم متحمل ضرر و جریمه می‌شدیم؟

یکی از دغدغه های بسیاری مدیران کسب و کارها هزینه مشاوره امور مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مشاورین مالیاتی برای ارائه مشاوره به کارفرمایان مبالغ بسیار بالایی را به عنوان دستمزد در نظر گرفته‌اند از این رو موسسه حسابدرای کیاحسیب سپاهان  شرایطی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است که با پرداخت مبلغی منطقی کلیه امور مالیاتی از مشاوره مالیاتی تا ارائه اظهارنامه مالیاتی خود را با خیالی آسوده به تیم حسابداری کیا حسیب سپاهان سپرده تا به نحوی صحیح و مطمئن این امور را به انجام رساند .