انتقادات و پیشنهادات

پیشنهاد شما برای مجموعه ما چیست؟

انتقاد یا پیشنهادتان را ارسال نمائید

کیاحسیب برای نظرات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان خود ارزش ویژه‌ای قائل است و بیش از هرچیزی آنها را در اولویت قرار می‌دهد.

انتقاد یا پیشنهادات شما

همواره تلاشمان بر این بوده است که به دور از تبلیغات کلیشه‌ای ماهیت اصلی خدمات را به شما ارائه کرده و آزادی شما برای حق انتخاب را محترم بداریم. با این دیدگاه سعی کیاحسیب بر آن بوده که با استفاده از دنیای اینترنت گستره عظیمی از خدمات را برای شما فراهم کرده تا شما بتوانید در فراغ بال بهترین انتخاب را داشته باشید، لیکن شما می‌توانید از طریق فرم روبرو نظرات خود را در جهت ارتقای این اهداف از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.

بی‌صبرانه منتظر بررسی فرم انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

انتقادات و پیشنهادات
انتقادات و پیشنهادات