جمع بندی دفاتر

جمع بندی دفاترجمع بندی دفاتر

کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقیقی (حقیقی و حقوقی) برای نگه‌داری و اظهار هزینه‌ها و درآمدهای روزانه – هفتگی و ماهانه نیازمند به دفاتر رسمی برای وارد کردن حساب‌های خود به این دفاتر هستند و دفاتر پلمپ به صورت دفتر پلمپ کل و دفتر پلمپ روزنامه که در قطعات ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی می‌باشد. تحریر دفاتر قانونی از مبناترین اصول حسابداري و از دانستنی‌هاي هر حسابدار است و ضمن اینکه کار بسیار ساده‌ای است اما از حساسیت خاصی برخوردار است و نیازمند آگاهی از اصول و استانداردها و آیین نامه‌های مربوط به تحریر دفاتر و مطابق گروه‌بندی تعیین شده برای مشاغل، توسط سازمان امور مالیاتی می‌باشد. یکی از خدمات مالیاتی موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان  تحریر دفاتر قانونی می‌باشد.