فرم نظرسنجی از مشتریان

موسسه حسابداری کیاحسیب سپاهان

یا نعم الحسیب

مدیریت عامل / مدیر مالی / حسابدار محترم

با سلام

احتراما موسسه کیاحسیب سپاهان در نظر دارد بار دیگر در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده و افزایش رضایتمندی مشتریان نظر جنابعالی را در خصوص عملکرد موسسه و تیم اجرایی آن مورد ارزیابی قرار داده و با دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده زمینه رشد کیفی خدمات موسسه را فراهم نماید. لذا مزید امتنان است ما را در این امر یاری نموده و نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نمایید.