آموزش کاربردی سامانه مودیان

با اجرایی شدن قانون سامانه مؤدیان از ابتدای فروردین 1402، واحد مالی تمام شرکت‌ها به دنبال این هستند که هر چه زودتر این قانون را اجرا کنند تا مشمول جریمه‌هایی که به آنها در این قانون اشاره شده نشوند. ما برای رفع ابهامات مربوط به این قانون و آموزش سیستم سامانه مؤدیان سپیدار، در روز 22 فروردین به صورت وبینار آنلاین در کنار شما خواهیم بود.

در این وبینار، جناب آقای سید علی سرحدی درباره ماده‌های این قانون و نحوه اجرای آن طبق آخرین بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی توضیح خواهند داد. در ادامه خانم مژگان غضنفری، کارشناس ارشد نرم‌افزار سپیدار، درباره امکانات سیستم سامانه مؤدیان سپیدار و نحوه ارسال صورت‌حساب الکترونیکی آموزش می‌دهند.

با شرکت در وبینارهای هفتگی سپیدار سیستم دانش خودتان را به روز نگه دارید.