سوالات متداول

0 رای
0 پاسخ
65 بازدید
از تاریخ 7 لغایت 14 اسفند محدودیت زمانی ارسال صورتحساب الکترونیکی به صورت کامل برداشته شده است. ب...
0 رای
0 پاسخ
62 بازدید
محدودیت 7 روزه ارسال صورتحساب از تاریخ 15 اسفند ماه اعمال خواهد شد. برای مشاهده بخشنامه مربوطه کل...
0 رای
0 پاسخ
77 بازدید
در شرايطی که برای صورتحساب الکترونيکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر به فرد م...
 • مهمان درخواست شده در 5 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 5 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
78 بازدید
مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد، لیکن مودیان می‌بایست ...
 • مهمان درخواست شده در 6 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
66 بازدید
0 رای
0 پاسخ
119 بازدید
خیر، امکان اصلاح صورت‌حساب الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزئیات آن در سند”دستورالعمل صدور ص...
 • مهمان درخواست شده در 9 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
115 بازدید
حداکثر ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم
 • مهمان درخواست شده در 9 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
116 بازدید
بله با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.
 • مهمان درخواست شده در 9 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
136 بازدید
براساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر فاصله بین اعتراض نسبت به برگه تشخیص تا زمان ...
 • مهمان درخواست شده در 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
227 بازدید
جریمه دیرکرد از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قادر به محاسبه و مطالبه خواهد بود.
 • مهمان درخواست شده در 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
129 بازدید
زمان بررسی مالیاتی، بازه زمانی است که طبق قانون مالیات های مستقیم، مامور مالیاتی مجاز می باشد مال...
 • مهمان درخواست شده در 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
151 بازدید
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد...
 • مهمان درخواست شده در 12 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
116 بازدید
این گروه از مشاغل، باید در هر سال مالیاتی، اسناد و مدارک مربوط به تمام  فعالیت های خود مانند اسنا...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
130 بازدید
گروه دوم، مشاغلی می باشند که باید درهر سال مالیاتی، باید اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های خود را...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
119 بازدید
گروه اول آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مشاغلی می باشند که باید د...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
198 بازدید
منظور همان ارزش افزوده خرید و فروش کالا یا خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه ارائه شده به سا...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
144 بازدید
در این روش مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الک...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
143 بازدید
این روش ویژه ی مودیانی‌است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان به صورت مستقیم و...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
139 بازدید
براساس تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر به هر دلیلی، در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب ...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
127 بازدید
_ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توس...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
140 بازدید
تاکنون شش الگو برای صورتحساب الکترونیک نوع اول در نظر گرفته شده است که شامل ۱_فروش ۲_فروش ارزی ۳_...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
164 بازدید
تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در ضرورت درج اصلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصاد...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
158 بازدید
حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است عبارتند از: -صورتحساب ...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
162 بازدید
تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
137 بازدید
کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های...
 • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
2k بازدید
خیر- میزان مالیات بر اساس نوع شرکت تعیین نمی شود .آنچه که در مالیات شرکت موثر است عملکرد مالی شرک...
 • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
3k بازدید
مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی ...
 • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
4k بازدید
زمان انجام امور حسابرسی با توجه به حجم اسناد حسابداری، تعداد حساب ها، تعداد طرف حسابها و به طور ک...
 • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
3k بازدید
رسیدگی دفاتر و اسناد مالی کارگاه ها در جهت بررسی حسابهای هزینه ای و اطمینان از پرداخت حق بیمه هزی...
 • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
 • آخرین فعالیت 1 سال پیش
0 رای
0 پاسخ
3k بازدید
با توجه به اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر محلی برای استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیش بینی نشد...
 • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
 • آخرین فعالیت 7 ماه پیش
نمایش 1 - 30 از 35 نتیجه