اجرای همایش‌ها و سمینارهای آموزشی با مباحث مالیات، بیمه و… با حضور اساتید برتر کشور

همایش ها و سمینارهای آموزشیاجرای همایش ها و سمینار های آموزشی با مباحث مالیات ، بیمه و… با حضور اساتید برتر کشور

به طور کلی برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و كاوشگری جامعه علمی و اجرایی کشور برای كسب معلومات و اطلاع از یافته‌های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه برآن، برگزاری همایش‌ها به تجمیع تجربیات ، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم‌آموزان و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی می‌باشد.

یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی می‌باشد. اهمیت برگزاری همایش‌ها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنها می‌باشد. در این راستا موسسه حسابداری کیا‌حسیب سپاهان مفتخر است به برگزاری چندین همایش و گردهمایی علمی از جمله :

1-همایش رایگان قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب 1394   با سخنرانی استاد: عباس مزیکی معاونت مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

2-همایش رایگان آشنایی با قوانین مالیاتی جدید و لزوم استفاده از نرم افزار صندوق فروشگاهی در خصوص الزام اصناف به استفاده از صندوق فروشگاهی با سخنرانی آقای صالحی از اتاق اصناف نجف آباد

3-همایش رایگان” بازرسی دفاتر قانونی و نحوه تعیین بیمه پیمان‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی “با سخنرانی استاد: حسینعلی صالحی (کارشناس سازمان تامین اجتماعی و مشاور اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان) و کارگاه آموزشی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

4- همایش رایگان معافیت‌های مالیاتی و قوانین حمایت از تولید با سخنرانی استاد: جناب آقای علیرضا نریمانی مشاور عالی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

5- همایش رایگان” حسابداری پیمانکاری وقوانین بیمه و مالیات مربوطه”  با رویکرد استاندارد حسابداری شماره 9

با سخنرانی اساتید: آقای دکتر اصغر سلطانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) /آقای شادمان امینی ( عضو هیئت مدیره انجمن  مدیرن مالی اصفهان) / آقای مهدی خاکسار  (رئیس گروه مالیاتی اصفهان )

6- همایش رایگان” حسابرسی تامین اجتماعی و آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به امور پیمانکاران “با سخنرانی استاد محمدرضا ظهیری ( رئیس و کارشناس ارشد سابق امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان )

7-همایش رایگان” بازرسی دفاتر قانونی و نحوه تعیین بیمه پیمان‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی “با سخنرانی استاد: حسینعلی صالحی ( کارشناس سازمان تامین اجتماعی و مشاور اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان )

8-همایش آموزشی تغییرات کلی در صورت‌های مالی طبق استانداردهای جدید و نحوه تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه 16 بهمن 1398 با سخنرانی جناب آقای دکتر رامین محمدی با هدف تعامل آموزشی برای تسلط مدیران مالی بر این تغییرات

همچنین حضور فعال در اولین استارتاپ ویکند هفته جهانی کارآفرینی با عنوان کسب و کارهای دانشجویی با رویکرد صنعت (کاری شو) در دانشگاه سمیه نجف آباد در روزهای 22، 23 ، 24 و 25 آبان ماه 1398