استقرار سیستم کنترل‌های داخلی

استقرار سیستم کنترل‌های داخلیاستقرار سیستم کنترل‌های داخلی

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق مي‌گردد. کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترل‌های داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌هاي داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارش‌های مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند. برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترل‌های داخلی گریزناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل‌های داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.

اين اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:

  1. اثربخشی و کارآیی عملیات
  2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
  3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
  4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
  5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب

 با توجه به گسترش کاربرد کنترل های داخلی و لزوم به کارگیری آن در هر موسسه یا کسب و کار ، موسسه حسابداری کیاحسیب سپاهان در راستای سوابق و تجارب قبلی خود، آشنائی و آموزش و اجرای گسترده تر این مهم را در دستور کار قرار داده و تجاربی در زمینه طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی حاصل نموده و قادر است این تجارب را در اختیار صاحبکاران و مشتریان خود قرار دهد.