اعزام حسابدار

اعزام حسابدار

ما کار حسابداری و مالی شما را با کیفیتی عالی و صرفه اقتصادی بالا برایتان انجام می‌دهیم و با اعزام حسابدار یا به صورت اینترنتی و از راه دور حسب نیاز شما و نظارت مستقیم مدیران ارشد موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان، شما را در مسیر پیشرفت همراهی می‌نماییم.

علاوه بر اینکه اعزام حسابدار متخصص با تجربه و پاره وقت یا انجام امور حسابداری از راه دور، موجب کاهش هزینه‌ها برای بسیاری از شرکت‌ها و فروشگاه‌ها می‌باشد، کلیه امور حسابداری شرکت یا فروشگاه شما توسط نرم افزارهای حسابداری و با نظارت مدیران موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان انجام می‌شود تا خیال شما به لحاظ بایگانی اسناد و مکانیزه بودن و همچنین ضمانت کیفیتی آسوده باشد.