حسابداری شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و صنعتی و پیمانکاری

حسابداری شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و صنعتی و پیمانکاری

خدمات حسابداری شامل فرایند ثبت، خلاصه‌سازی و گزارش هزاران معامله در یک کسب‌و‌کار است که تصویر دقیقی از وضعیت مالی ( ترازنامه ) و عملکرد ( صورت سود و زیان ) یک کسب‌و‌کار را مجسم می‌سازد.

خدمات حسابداری و انجام امور مالی امروزه در همه ی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از کوچک یا بزرگ یک تخصص است. روند عملیات و مراودات مالی در بنگاه‌های اقتصادی بایستی از قواعد و اصول خاصی پیروی کند. فرقی نمی‌کند که این بنگاه‌های اقتصادی از چه نوعی هستند. به صورت موقت یا دائمی، تولیدی یا صنعتی و پیمانکاری یا بازرگانی. خدمات حسابداری مالی و سایر عملیات مالی باید تحت نظارت کادری مجرب و متبحر انجام شود.

تیم حسابداری کیا حسیب سپاهان این اطلاعات را به گونه ای بررسی و پردازش می‌کند که برای مخاطبین قابل فهم بوده و برای هر یک از سطوح به درستی طبقه‌بندی شده باشد، زیرا معتقد است قرار دادن همه اطلاعات به صورت عمومی برای همه سطوح مدیریتی نه به صلاح است و نه لزومی خواهد داشت. هم چنین با در نظر گرفتن این نکته که مبحث حسابداری در شرکت های بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری و صنعتی با هم متفاوت بوده و نحوه ثبت اطلاعات، گزارش‌گیری و سایر مسایل مربوط به آن‌ها باید با روش‌های تخصصی مخصوص به هر یک انجام شود. این گزارش‌ها را به صورت دقیق، صحیح، خلاقانه و در زمان مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد.