دسته بندی : حسابرسی

0 رای
0 پاسخ
127 بازدید
حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی ، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است عبارتند از: -صورتحساب ...
  • مهمان درخواست شده در 12 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
4k بازدید
زمان انجام امور حسابرسی با توجه به حجم اسناد حسابداری، تعداد حساب ها، تعداد طرف حسابها و به طور ک...
  • مهمان درخواست شده در 4 سال پیش
  • آخرین فعالیت 1 سال پیش
نمایش 2 نتیجه