دسته بندی : سامانه مودیان

0 رای
0 پاسخ
47 بازدید
از تاریخ 7 لغایت 14 اسفند محدودیت زمانی ارسال صورتحساب الکترونیکی به صورت کامل برداشته شده است. ب...
0 رای
0 پاسخ
47 بازدید
محدودیت 7 روزه ارسال صورتحساب از تاریخ 15 اسفند ماه اعمال خواهد شد. برای مشاهده بخشنامه مربوطه کل...
0 رای
0 پاسخ
47 بازدید
در شرايطی که برای صورتحساب الکترونيکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر به فرد م...
  • مهمان درخواست شده در 3 ماه پیش
  • آخرین فعالیت 3 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
54 بازدید
مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد، لیکن مودیان می‌بایست ...
  • مهمان درخواست شده در 3 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
54 بازدید
0 رای
0 پاسخ
104 بازدید
خیر، امکان اصلاح صورت‌حساب الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزئیات آن در سند”دستورالعمل صدور ص...
  • مهمان درخواست شده در 7 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
100 بازدید
حداکثر ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم
  • مهمان درخواست شده در 7 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
99 بازدید
بله با انتخاب یک یا چند صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه امکان تایید یا رد کلی و گروهی وجود دارد.
  • مهمان درخواست شده در 7 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
143 بازدید
تاریخ مشمولیت برای مودیانی که در حال فعالیت هستند از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ...
  • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 12 ماه پیش
0 رای
0 پاسخ
119 بازدید
کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های...
  • مهمان درخواست شده در 1 سال پیش
  • آخرین فعالیت 12 ماه پیش
نمایش 10 نتیجه