قسمت 49: مقدمه‌ای بر حسابرسی بیمه

دسته بندی: بیمه
مهمان برنامه: فریبرز انصافی
حجم: 13 مگابایت
زمان: 16 دقیقه

 

 

 

 

ماده 47 بیمه تامین اجتماعی

این ماده در مورد رسیدگی مالی به دفاتر و اسناد کارفرمایان است. بعد از تشکیل دادن کد کارگاه، بحث رسیدگی حسابرسی بیمه ای برای آن‌ها متصور می‌شود.

چرا حسابرسی بیمه ای وجود دارد؟

سازمان برای اینکه از رعایت قوانین اطمینان حاصل نماید این قانون را تصویب کرده است.این قانون به دو صورت است: 1- اطمینان رعایت حقوق بیمه ای کارکنان 2- اطمینان از اجرای قانون تامین اجتماعی بابت قراردادها (ماده 38) و حق الزحمه ها( ماده 47)

مرجع حسابرسی بیمه ای، موسسه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی است. در سال های قبل، هر ده سال یکبار حسابرسان بیمه به شرکت ها مراجعه می کردند اما در حال حاضر هر سال مراجعه دارند.

نحوه حسابرسی بیمه ای:

اگر در حسابرسی بیمه ای بار کلمات را متوجه شویم به طور مثال (در شرح سند حسابداری بدانیم که از چه کلماتی باید استفاده کنیم) به مشکلی برنمی خوریم. ی در مورد قراردادها بدانیم کدام قرارداد مشمول بیمه تامین اجتماعی می شود و کدام مورد مشمول نمی شود. اگر از این قراردادها (مثل پیمانکاری یا نصب)  کسر نشود، ما موظف هستیم طبق ماده 38 ، 5 درصد از هر پرداخت کم می کنیم، کل صورت وضعیت را کسر کنیم و از آن ها درخواست کنیم تا مفاصا حساب بیاورند و پس از ان مابقی پول آن ‌ها را پرداخت می کنیم. اگر این کار انجام نشود، نسبت به ضریب آن قرارداد از مطالبه می کنند.

حسابرسی بیمه ای در یک کاربرگ های چهار ستونی انجام می شود: ستون های 1-5 ، 2-5، 3-5 و ستون غیر مشمول. با توجه به نوع آن کار حسابرسان بیمه ای در محل حاضر می شوند و هر یک از آن کارها را در ستون خاص خود قرار می دهند. مباحث حق الزحمه ای در ستون 1-5 قرا می گیرند. خدمات نصب در ستون 2-5 قرار می گیرند و بحث هی تعمیرات در ستون 3-5 قرار می گیرند. اما نحوه تشخیص آن ها چگونه است؟

فرمول کلی نحوه تشخیص حق بیمه به این شرح است: باید در گام اول تشخیص بدهیم که بار انسان در این پروژه ها چقدر است؟ مثلا وقتی از یک مشاور در یک پروژه استفاده می شود، آیا مشاور نیاز به تجهیزات خاصی دارد و یا صرفا مذاکره و مشاوره است؟ دخالت انسان در پروژه، در موضوع پرداخت نقش بیشتری دارد  و هر چقدر نقش انسان کمتر باشد، حق بیمه بیشتر است. حق بیمه تمامی حق الزحمه ها شامل کارگران روزمزد و  خدمات حرفه ای مشاوره اگر بصورت حقیقی باشد 30 درصد است و اگر پرداخت نشود، در ستون 1-5 قرار می دهند و مشمول جریمه 30 درصد خواهد شد.

در مورد کارهای نصبی، کار اصلی توسط یک انسان انجام می شود اما برای نصب مجبور است از یکسری تجهیزات استفاده کند که در ستون 2-5 ثبت می شود. اما به طور مثال در مورد خدمات لیفتراک کار اصلی را یک ماشین انجام می دهد و یا حسابداری که با یک نرم افزار کار می کند چون دخالت انسان کم است در ستون 3-5 قرار می گیرد.

امورمالی, بیمه, حسابداری, حسابرسی بیمه, کیا حسیب, ماده 47 بیمه تامین اجتماعی

نوشته‌های مرتبط